هاست وردپرس - لینوکس (ایران)

هاست وردپرس - لینوکس (ایران) ۲۰۰۰ مگابایت
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ دامین افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان
هاست وردپرس - لینوکس (ایران) ۵۰۰۰ مگابایت
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • نامحدود ترافیک
 • ۲ دامین افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان
هاست وردپرس - لینوکس (ایران) ۱۰,۰۰۰ مگابایت
 • ۱۰,۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • نامحدود ترافیک
 • ۴ دامین افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان
هاست وردپرس - لینوکس (ایران) ۲۰,۰۰۰ مگابایت
 • ۲۰,۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • نامحدود ترافیک
 • ۶ دامین افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان