هاست لینوکس ایران

هاست قدرتمند

هاست لینوکس(ایران) ۲۵۰ مگابایت
 • ۲۵۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • ۵ گیگابایت ترافیک
 • ندارد افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان
هاست لینوکس(ایران) ۵۰۰ مگابایت
 • ۵۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک
 • ندارد افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان
هاست لینوکس(ایران) ۱۰۰۰ مگابایت
 • ۱۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • ۱۵ گیگابایت ترافیک
 • ندارد افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان
هاست لینوکس(ایران) ۲۰۰۰ مگابایت
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک
 • ندارد افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان