هاست لینوکس ایران

هاست قدرتمند

هاست لینوکس ویژه(ایران) ۱۰۰۰ مگابایت
 • ۱۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک
 • ندارد افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان
هاست لینوکس ویژه(ایران) ۲۰۰۰ مگابایت
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک
 • ۱ دامین افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان
هاست لینوکس ویژه(ایران) ۵۰۰۰ مگابایت
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • ۷۰ گیگابایت ترافیک
 • ۱ دامین افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان
هاست لینوکس ویژه(ایران) ۱۰,۰۰۰ مگابایت
 • ۱۰,۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • رایگان گواهی SSL
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cpanel x٣ نسخه پنل
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک
 • ۱ دامین افزودن دامین
 • .ir دامین رایگان